Kancelaria Prawna, Radca Prawny, Adwokat, Prawnik Chojnice

Specjalizacja

Specjalizujemy się przede wszystkim w zapewnieniu pełnej i kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, działających zarówno w formie spółek prawa handlowego jak również jako osoby fizyczne. Ponadto specjalizujemy się w prowadzeniu procesów cywilnych z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego. Prowadzimy z sukcesem sprawy spadkowe, sprawy dotyczące nieruchomości, w tym dotyczące podziału majątków. W szczególności prowadzimy następujące postepowania:

 1. Sporządzanie projektów umów w obrocie gospodarczym i prywatnym:
  • opracowanie projektów umów, negocjowanie treści umów, opieka nad procesem ich realizacji;
  • doradztwo w zakresie dogodnych dla stron form zabezpieczenia wykonania umów, załatwianie wszelkich formalności z tym związanych oraz obsługa procesu wykonywania uprawnień z tytułu uzyskanych zabezpieczeń.
 2. Windykacja należności:
  • wezwania do zapłaty, rokowania co do dobrowolnego spełnienia żądania zapłaty;
  • windykacja sądowa i prowadzenie egzekucji.
 3. Prawo spółek i prowadzenie spraw korporacyjnych:
  • kompleksowa obsługa tworzenia i rejestracji spółek prawa handlowego oraz ich przedstawicielstw i oddziałów;
  • sporządzanie umów spółki cywilnej;
  • prowadzenie spraw korporacyjnych, organizacja, przygotowanie i prowadzenie zgromadzeń wspólników (akcjonariuszy);
  • tworzenie regulaminów, uchwał i innych aktów wewnętrznych spółek, opracowywanie projektów zmiany umów i statutów spółek;
  • obsługa inwestycji kapitałowych, nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, w tym wnoszenie przedsiębiorstw jako aportów do spółek;
  • przekształcenia spółek, restrukturyzacja (w tym fuzje, podziały) i likwidacja podmiotów;
  • prywatyzacja i komercjalizacja;
  • likwidacja Spółek.
 4. Krajowy Rejestr Sądowy:
  • kompleksowa obsługa przedsiębiorców w zakresie rejestracji podmiotów w KRS oraz rejestracji zmiany danych.
 5. Procesy sądowe:
  • dochodzenie roszczeń przed sądami gospodarczymi i cywilnymi;
  • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych i cywilnych;
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
  • prowadzenie spraw ze stosunku Spółki;
  • prowadzenie innych spraw cywilnych, np. zasiedzenie nieruchomości, sprawy wieczystoksięgowe, sprawy spadkowe,  itp.
 6. Sprawy z zakresu prawa pracy
  • sporządzanie projektów umów i regulaminów;
  • doradztwo przy procesach zatrudnienia i restrukturyzacji zatrudnienia;
  • reprezentacja pracodawców lub pracowników w sporach sądowych.
 7. Sprawy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego
  • doradztwo w przygotowaniu procesu upadłości przedsiębiorcy;
  • reprezentacja stron postępowania upadłościowego (dłużników i wierzycieli) przed wszczęciem postępowań upadłościowych, jak i w toku tych postępowań, przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz zgłaszanie wierzytelności;
  • kompleksowa reprezentacja i doradztwo w postępowaniach upadłościowych z opcją zawarcia układu.
 8. Sprawy z zakresu prawa konsumenckiego.
 9. Uzyskiwanie zezwoleń MSWiA na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.
 10. Reprezentacja podmiotów przed sądami, urzędami i organami administracji.
 11. Sporządzanie opinii, ekspertyz i audytów prawnych
 12. Bieżące konsultacje i weryfikacja dokumentów
 13. Stała współpraca z notariuszem, doradcami podatkowymi i tłumaczami przysięgłymi adwokatami i innymi prawnikami .

Szczegółowy zakres obsługi prawnej dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb Klientów.

Kancelaria Prawnik Krzysztof Małecki