Kancelaria Prawna, Radca Prawny, Adwokat, Prawnik Chojnice

Doświadczenie

Kancelaria, działająca w Chojnicach od około 20 lat, posiada szerokie i wszechstronne doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców działających zarówno w formie spółek prawa handlowego jak też osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą. Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną firm działających w wielu branżach, w szczególności w branży spożywczej, budowlanej, energetycznej i produkcji środków transportu. Miejscem działania są zarówno Chojnice jak i obszar sąsiednich województw.

Działający w Kancelarii prawnicy posiadają duże doświadczenie obejmujące bieżące doradztwo prawne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz reprezentowanie podmiotów w negocjacjach z klientami i kontrahentami oraz zastępstwo procesowe przed sądami i w postępowaniach administracyjnych.

Szczególną pozycję w pracy Kancelarii stanowi prowadzenie procesów sądowych w sprawach gospodarczych, w tym windykacja należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Większość Klientów Kancelarii działa w formie spółek prawa handlowego (w tym spółek notowanych na GPW), stąd też Kancelaria ma szczególne doświadczenie w ich kompleksowej obsłudze zarówno w zakresie prawa spółek i prawa gospodarczego, ale także w zakresie prawa pracy, prawa administracyjnego, czy prawa podatkowego.

Kancelaria przeprowadziła z powodzeniem liczne procesy tworzenia i przekształceń spółek a także prywatyzacji i restrukturyzacji. Kancelaria zajmowała się również sprawami z zakresu postępowania upadłościowego oraz doprowadziła z sukcesem do zawarcia sądowych układów z wierzycielami.

Świadczymy również pomoc prawną dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego.

Przyświecającą nam dewizą jest zapewnienie naszym Klientom pełnego bezpieczeństwa prawnego przy zastosowaniu umiarkowanych stawek wynagrodzenia. Ważnym elementem naszej pracy jest dążenie do załatwienia zleconych nam, zwłaszcza przez stałych Klientów, spraw w jak najkrótszym czasie. Aby sprostać temu wyzwaniu pracujemy w zespole, korzystamy szeroko z najnowszych technologii komunikowania się oraz współpracujemy z notariuszami, adwokatami i tłumaczami przysięgłymi.

Kancelaria Prawnik Krzysztof Małecki